Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűsége

Az információs társadalom tagjaiként életünket átszövi és nagyban meghatározza az internet világa. A fogyasztói társadalom egyre nagyobb százaléka bonyolítja vásárlásait a világhálón. Az interneten történő vásárlás során a fogyasztónak nincs lehetősége arra, hogy a kiválasztott terméket fizikailag szemrevételezze, illetve hogy a termék, szolgáltatás minőségéről meggyőződjön. Az elektronikus értékesítés során fennállhat annak a veszélye, hogy a fogyasztó nem kellően tájékozott, és a szerződéskötés szempontjából jelentős információ hiányában köti meg a szerződést. A felek közötti kiegyensúlyozatlan helyzet feloldása miatt a fogyasztó érdekében a jogszabályi környezet számos tájékoztatási kötelezettséget ír elő a vállalkozás részére nemcsak a szerződéskötést megelőzően, hanem azt követően is.

A fogyasztóvédelmi hatóság évek óta kiemelt figyelmet fordít az internetes kereskedelemben résztvevők tevékenységére, és témavizsgálat keretén belül folyamatosan ellenőrzi az elektronikus kereskedelemre vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések megtartását. A tárgykörben lefolytatott témavizsgálatok eredményei az alábbiakban olvashatóak.


A 2015-ös év vizsgálati eredményei

Az elmúlt években a fogyasztóvédelmi hatóság tapasztalatai alapján megállapítást nyert, hogy a területet szabályozó jogi normák jelentős többsége nem érvényesül maradéktalanul a webáruházak tekintetében. Figyelemmel e tényre, valamint arra, hogy a 2014-es évben jelentős jogszabályváltozás történt az elektronikus kereskedelmi tevékenységet illetően, a fogyasztóvédelmi hatóság 2015-ben is kiemelt figyelmet fordított a virtuális shopok ellenőrzésére.

A 2015-ös évben lefolytatott témavizsgálat az ellenőrzött szolgáltatók 88%-ának kifogásolásával zárult, amely a 2014. évi, valamint a 2013. évi adatok ismeretében 8 százalékpontos emelkedést jelent, így elmondhatjuk, hogy az elektronikus kereskedelemben továbbra is kirívóan magas a fogyasztóvédelmi szabályok megsértésének száma. Érdemes megemlíteni, hogy a tapasztalatok szerint a vizsgált honlapokat üzemeltető kis- és középvállalkozások még nem alkalmazkodtak teljes mértékben a 2014. június 13. napján hatályba lépett jogszabályi változásokhoz. Sok esetben még mindig a hatályon kívül helyezett kormányrendelet rendelkezései alapján nyújtanak tájékoztatást, néhány esetben pedig a fogyasztók hátrányára is állapítanak meg feltételeket.

Ugyanakkor pozitívumként emelhető ki, hogy a legtöbb esetben a vállalkozások önként kijavították a fogyasztóvédelmi hatóság által észlelt hibákat. A tavalyi évben 6 esetben, összesen 735 000 Ft-os kiszabott bírságösszeggel ellentétben az idei évben csupán 3 esetben került sor bírságkiszabásra 275 000 Ft összértékben.
 
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) részére megküldött megyei jelentésekből kiderül, hogy több kormányhivatalnál a szűkös pénzügyi források miatt nem volt lehetőség a tényleges kiszállítással járó próbavásárlások lefolytatására, sajnos ezen okból kifolyólag igen kis minta áll a rendelkezésünkre.

A próbavásárlások tapasztalatai alapján megfigyelhető ugyanakkor, hogy a szolgáltatók egyre nagyobb része nemcsak tisztában van a kötelezettségeivel, de el is ismeri az internetes vásárlások esetében a fogyasztók számára többletjogot jelentő elállási jog gyakorlásának lehetőségét, amely alapján megtéríti a fogyasztó által kifizetett összegeket, ha a megrendelt termékek visszaküldésére kerül sor.

Figyelemmel arra, hogy az elektronikus kiskereskedelmi piac folyamatosan bővül, naponta jelennek meg újabb webáruházak és a fogyasztók egyre nagyobb hányada intézi ma már bevásárlásait az internet útján, a jövőre nézve is indokoltnak tekinthető ezen a területen célzott ellenőrzések folytatása. Szükséges emellett továbbra is folytatni a fogyasztóvédelmi hatóság által megkezdett tájékoztató, oktató munkát a jogsértések megelőzése és a vállalkozások jogkövetésének elősegítése érdekében. Ennek jegyében a hatóság 2015-ben az ÁROP szervezetfejlesztési pályázati projekt keretében létrehozott egy mintawebáruházat, ahol mind a vállalkozók, mind a fogyasztók megismerkedhetnek a jogszerű működtetéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokkal, egy ideális webáruház felépítésével és a vásárlás menetével.  A hatóság a következő években is jelentős hangsúlyt kíván fektetni az internetes jogsértésekkel szembeni eredményes fellépésre és ezzel párhuzamosan a szemléletformálásra, tájékoztatásra.


 

 

Kapcsolat

Termékek